17.12.2013 2:19

Najbardziej poszukiwane zawody 2014

Gospodarka jest wprawdzie organizmem dynamicznym, ale niektóre zmiany w jej obrębie zachodzą dość wolno. Jednym z takich elementów o niskiej dynamice jest rynek pracy. Zjawiska na nim zachodzą na ogół dość powoli, i to zarówno pod względem skali zatrudnienia jak i najbardziej poszukiwanych zawodów. Dlatego więc najbardziej poszukiwane zawody 2014 będą niewiele się różniły od najczęściej poszukiwanych profesji w roku 2013.


Skróty najnowszych wiadomości